06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Vergaderen, besluitvorming en onderhandelen

Zit je wel eens in een vergadering waarbij je het gevoel krijgt dat je jouw tijd nuttiger kunt besteden? Hoor je de vergaderdeelnemers langs elkaar heen praten? Verloopt de vergadering ongestructureerd of loopt die ruim uit zonder het beoogde resultaat? Tijdens deze training leer je hoe je vergaderingen effectief en binnen de afgesproken tijd laat verlopen; hoe je alle deelnemers een succesvolle bijdrage aan de vergadering laat leveren. Het rendement van jouw vergaderingen neemt zienderogen toe:

✔️ Je haalt optimaal rendement uit jouw vergaderingen;

✔️ Je leert hoe je een duidelijke agenda en actielijst opstelt;

✔️ Je communiceert effectief en op het juiste niveau: inhoud, proces, samenwerking en/of emotie;

✔️ Je krijgt inzicht in jouw eigen vergaderstijl en die van andere vergaderdeelnemers;

✔️ Je leert op een effectieve en respectvolle manier te onderbreken;

✔️ Je leert omgaan met lastige situaties.

✔️ Je beheerst de voorzittersrol.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.