06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Visie

Eruit halen wat erin zit

Veel mensen worden geplaagd door leef- en werkstress. Of hebben om allerlei redenen het gevoel niet goed uit de verf te komen. Ik help mensen eruit te halen wat erin zit. Door uitnodigend te zijn en een luisterend oor te bieden. Door scherp en nieuwsgierig te blijven en de lat uitdagend hoog te leggen. Lerend vanuit ervaring worden grenzen verlegd en nieuwe krachten aangeboord.

Onder elkaar, met elkaar

Ik benader mensen op basis van volstrekte gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Op die manier heb ik vele honderden ontmoetingen met mensen mogen beleven, en met een gezonde dosis humor blijkt steeds weer dat resultaten binnen handbereik liggen – zeker ook voor degenen die er niet zo in geloven. leiden tot resultaat.

Ook in het werken met teams ben ik altijd op zoek naar de mens, de mens achter ‘het probleem’,  de mens achter de mens die binnen organisaties met processen en structuren te maken heeft. Ik stel situaties en patronen aan de kaak, maak discussie los, gericht op het bij elkaar brengen van mensen en organisatie.

Samen uit, samen thuis

Meestal opereer ik op het snijvlak van persoonlijke doelen, bedrijfsdoelstellingen en rendement.  Mens, gedrag en organisatie vormen in mijn trainingen en workshop een drie-eenheid, waarbij vanzelfsprekend de mens altijd centraal staat.

Visie op talent

 

Het is zaterdag – vaders en moeders staan vanaf de zijlijn hun kroost (net iets te fanatiek) aan te moedigen.

 

Talent en talentontwikkeling

Zou het kind het talent hebben van Messi? Hoe zal het kind zich de komende jaren gaan ontwikkelen? Hoe zal het gaan met het technisch en tactisch inzicht, met overzicht en balbeheersing? Bij de verdere ontwikkeling staan zowel technische als mentale competenties centraal. Het betreft immers niet alleen het naar de oppervlakte halen van individueel talent maar ook de volharding en het weerstandsvermogen als de druk om te presteren steeds groter wordt.

Het is evident dat talent en talentontwikkeling geen solitair proces is binnen de sport. Talent komt tot volle wasdom bij een constructieve interactie met de omgeving. De ontwikkeling van een talent vraagt om voortdurende ‘fijnafstemming’ met omgevingsfactoren.

De brug

In het bedrijfsleven zie ik vergelijkbare patronen. Je herkent het volgende beeld: de 24-jarige medewerker met als achtergrond Commerciële Economie. Ambitieus, slim, nieuwsgierig, ad-rem, gevat en zelfverzekerd. Allemaal eigenschappen die een uitstekende basis kunnen zijn om het talent van deze medewerker verder uit te bouwen. Het succes van een onderneming valt of staat met managers die juiste beslissingen nemen, maar ook met managers die persoonseigenschappen hebben ontwikkeld die stroken met de cultuur, uitstraling en filosofie van het bedrijf. Anders gezegd: de talentontwikkeling van jonge managers is geen geïsoleerd maar juist een interactief proces binnen het bedrijf.

Geheim van gouden grepen

Het traineeship is een ontwikkelingsproces waarbinnen medewerkers kennismaken met alle werkprocessen binnen de organisatie: alle ‘ins and outs’ dragen bij tot ontwikkeling én vorming van medewerkers en management. Evenals op het voetbalveld gaat het vaak over de vraag hoe je individuele kwaliteiten en talenten samensmeedt, inspeelt op de omstandigheden en zorgt voor de juiste man op de juiste plek op het juiste moment.

Scherp blijven

Het spelersveld in het bedrijfsleven kent vele talenten met elk een eigen individuele achtergrond en opleiding. Maar de spelers brengen uiteraard hun persoonlijkheid mee die ook van invloed is op het succes van een afdeling of bedrijf. En het is inherent aan het management om medewerkers te wijzen op het collectieve belang, lees: bedrijfsbelang. En net als in de voetballerij zullen er soms beslissingen nodig zijn die voor een individu niet positief uitpakken maar vanuit het groepsbelang gezien wel nodig zijn. Een gevolg is dat de spelers scherp blijven en omdat ze nooit zeker zijn van een vaste plek. Op de reservebank in het bedrijfsleven zitten vandaag de talenten die overmorgen in het veld staan. Doen ze het goed, dan is de kans reëel aanwezig dat de coach besluit bij de volgende wedstrijd opnieuw een beroep te doen op het aanwezige talent.

 

Terugblik van opdrachtgevers

Nicole Kievits, projectleider van het UWV Werkbedrijf: “Perfecte combinatie van vraaggericht en doelgericht werken.”

Manon de Kok, voormalig opleidingsmanager bij Van Den Bosch Transporten: “Zelfinzicht is basis voor professionalisering team.”

Tiny van der Klooster, HR-adviseur van het  Dr. Bernard Verbeeten Instituut : “Knopen durven doorhakken ook al is niet iedereen tevreden.”

Emile Langerak, teamleider maatwerk bij ICM Trainingen en Opleidingen: “Benno doet meer dan hij belooft.”

René Puts, manager van de C1000 in Stramproy: “Benno maakt je bewust van je eigen gedrag.”

Dinie Regeling, projectleider bij WSP Alert: “Medewerkers doen met meer zelfvertrouwen en plezier hun werk.”

Viola Reuvers, directeur van Het Werkpalet BV: “Benno zet mensen aan het denken en maakt dingen bespreekbaar.”

André Smits, senior consultant bij NCOI Opleidingsgroep: “Benno is niet alleen een trainer, maar ook een gewaardeerd partner.”