06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

werken in het westenDe term ‘werken in het westen’ klinkt avontuurlijk. Het wilde Westen. Hier staat het ‘westen’ voor
de regio’s Amstel Rijn en Holland-Rijnland: 22 gemeenten met bijna 750.000 inwoners. Het is een
veelzijdige regio, zowel demografisch als cultureel. Bovendien heerst er een gunstig
vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven waardoor wonen en werken in deze regio erg
plezierig is. Een regio waarin Zuiderling Benno Diederiks aan de slag ging met de HR-afdelingen.

Dicta en ‘Werken in het Westen’

De organisatie ‘Werken in het Westen’ is een kleurrijk netwerk dat mensen verbindt en beweegt.
Deze organisatie heeft zich ten doel gesteld om de HR-afdelingen van de verschillende gemeenten
met elkaar te integreren en hun gemeenschappelijke rol te upgraden naar strategisch business
partner. Uiteraard brengt deze transformatie een aantal veranderingen binnen de afdelingen met zich
mee. Hierdoor verandert de manier van werken én de houding van de HR-professionals op de
afdelingen. Om dit verandingstraject in goede banen te leiden, hebben de gemeenten de
deskundigheid van Dicta ingeschakeld. Het beoogde resultaat is een goed geoliede HR-afdeling die
volledig geïntegreerd is in de organisatie en het management team. HR- vervult de rol van volwaardig
business partner volledig. En de HR-professionals ontpoppen zich hierbij tot zogenaamde credible
activists.

Veranderende HR- rol

Organisaties, en met name de omgeving waarin organisaties opereren, raakt steeds complexer en
dynamischer. Daarom verwacht menigeen dat de HR-afdeling antwoord geeft op vragen die
betrekking hebben op bijvoorbeeld strategisch personeelsplanning of effectiever inzetten van
beschikbare workforce. Om deze vragen optimaal te kunnen beantwoorden, moet HR een actievere
rol aannemen en meer zichtbaar zijn in de organisatie.

HR- als business partner

Deze actievere rol laat zich het beste omschrijven als ‘volwaardig business partner’. In het model van
Ulrich (2007) staan vier HR- rollen centraal. HR- heeft dus eigenlijk vier kerntaken, namelijk:

• HR- als administratief expert (bijhouden van de personeelsadministratie);
• HR- als consultant (meedenken over vragen om het meeste rendement uit de investering van
het menselijk kapitaal te halen);
• HR- als veranderingsdeskundige (invoeren en begeleiden van veranderingstrajecten);
• HR- als strategisch partner (meedenken over missie, visie en strategie van de organisatie en
hoe het menselijk kapitaal deze doelstellingen kan realiseren).

Voor de HR-afdelingen van de 22 verschillende gemeenten gaan de rollen dus verschuiven. Dit
betekent een andere vorm van samenwerking of een meer divers takenpakket én een andere
mindset. In de vierdaagse training van Dicta, evalueren de HR-ers stap voor stap naar strategisch
partner. Omdat deze stap erg groot is, vooral bij organisaties die al jaren dezelfde rol gewend zijn, zijn
er zowel theorie als praktijkopdrachten opgenomen in het curriculum.

Credible activist

De term credible activist is misschien nieuw voor u? Ulrich introduceerde de term in 2009. Sindsdien
gebruiken steeds meer organisaties deze term. Het geeft aan hoe de houding, attitude en opstelling
van een HR-professional hoort te zijn in de moderne organisatie. Hierbij staan termen als innoveren,
initiieren, resultaat gericht werken, analytisch, committed, ondernemend en zichtbaarheid in de
organisatie centraal.

Beoogde resultaat

Het beoogde resultaat van deze vierdaagse training is om alle medewerkers te transformeren naar
credible activists zodat ze actiever en zichtbaarder zijn in de organisatie. Dit leidt tot een HR- team
dat meer zeggenschap krijgt in de organisatie. Daarnaast gaat de HR-afdeling in de toekomst een
andere rol spelen in de organisatie waarbij ze input moeten leveren voor vraagstukken op strategisch
niveau. Dit vereist een andere mindset en bredere insteek van de aanwezige HR-professionals. Dicta
reikt met via een duidelijke presentatie verschillende theorieën en praktijkgerichte casussen
handvatten aan zodat de medewerkers hun toekomstige rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen.