06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Werkgeversbenadering en arbeidsbemiddeling

Wil jij jouw professionele kwaliteit versterken voor het vinden van een passende baan, of dat een groep cursisten dit kan? Dan verzorg ik daarvoor trainingen. En van het proces van duurzame bemiddeling. Daarbij integreren we de succesfactoren van duurzame arbeids(re)integratie in het bestaande professionele handelen. De wisselwerking tussen jouw werkpraktijk en de succesfactoren van duurzame arbeidsbemiddeling staan centraal in de training. De competenties die essentieel zijn in het daadwerkelijk realiseren van duurzame arbeidsbemiddeling worden getraind.

Een belangrijk onderdeel hierbij zijn praktijkopdrachten waarmee cursisten oefenen met de aangereikte handvatten en de realisatie van de eigen leerdoelen. De volgende facetten komen in de training aan de orde:

  • De rol van de werkzoekende en zijn persoonlijke netwerk.
  • De rol van de professional en zijn professionele netwerk.
  • De rol van de werkgever en zijn organisatie.

de activiteiten in het bemiddelingsproces, bijvoorbeeld het vertalen van het profiel van de werkzoekende naar het profiel van een werkplek of het bepalen van de juiste strategie bij het zoeken en vinden van een passende werkplek.

De training werkgeversbenadering en arbeidsbemiddeling kan op de volgende resultaten bereiken.

Best practices werkgeversbenadering en arbeidsbemiddeling:

Training werkgeversbenadering voor werkgeversservicepunt Alert

Wat
Training werkgeversbenadering.

 

Voor wie
Werkgeversservicepunt Alert.

Behoefte Alert

Het project Werkgeversservice bestaat uit een team dat de ambitie heeft om de ondernemer te helpen zijn knelpunten op personeelsgebied op te lossen. Er was behoefte aan een training op het gebied van werkgeversbenadering, voor de accountmanagers van het project Werkgeversservice in de subregio Rheden en Rozendaal.

 

Aanpak
Ieder onderdeel bestond uit minimaal 75% praktijkoefeningen, case-situaties en rollenspelen en uit maximaal 25% theorie. Om gerichte oefening te kunnen garanderen, brachten de deelnemers een aantal actuele cases in uit het werkveld van Werkgeversservicepunt Alert. Benno maakte gebruik van een acteur om het leereffect te vergroten. Een acteur kan met behulp van rollenspelen de (gedrags-) mogelijkheden van de deelnemers uitbreiden. Door de rollen realistisch neer te zetten, beleven de deelnemers hun dagelijkse werksituatie. De acteur stelde de deelnemers snel op hun gemak en gaf na de rollenspelen opbouwende feedback. De deelnemers sloten elk dag af met het opstellen van het Persoonlijk Actieplan (POP) waarin zij de voornaamste aandachtspunten helder neerzetten. Het POP garandeert de continuïteit in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

 

Resultaat
De deelnemers zijn nu in staat om:
– zich als authentiek en doortastend accountmanager te presenteren aan potentiële werkgevers;
– met zelfkennis en vertrouwen een bekwame invulling te geven aan acquisitie en  relatiebeheer;
– een ontwikkelpad op te stellen om leerervaringen te borgen en uit te bouwen;
– in teamverband te komen tot samenwerking op basis van gezamenlijke kwaliteiten.

 

Opleiding Counselor voor Defensie/DCEBD

Wat
Opleiding Counselor.

Voor wie

Defensie/DCEBD.

 

Behoefte Defensie 
Defensie wilde een opleiding gericht op de rolaspecten en werkmethodiek van de counselor, een spilfunctie binnen Defensie.

 

Aanpak
Deze opleiding bestond uit elf modules en één voorafgaande kennismakingsdag met de individuele cursisten. De opleiding kende verschillende onderdelen: een onderwijsleergesprek, een vraaggesprek, doceren, projectonderwijs, casusbehandeling, een werkcollege, oefening, rollenspel en werkveldopdrachten. De cursisten maakten een verslag over wat zij tijdens de opleiding over zichzelf, en hun functioneren als counselor, hadden geleerd. Ze vertaalden dit naar een concreet Persoonlijk Ontwikkelplan.

 

Resultaat
De deelnemers hebben nu:
– betere communicatieve en contactuele capaciteiten (bijvoorbeeld bij het onderhandelen met een werkgever over een bepaalde functie);
– een zelfsturende- en resultaatgerichte houding;
– verbeterde mondelinge en schriftelijke vaardigheden (bij het voeren van gesprekken en het schrijven van plannen);
– een beter inlevingsvermogen;
– een analytische en creatieve instelling (om niet te verzanden in de problemen van kandidaten, maar juist met individuele oplossingen te komen);
– een zakelijke en dienstverlenende opstelling (werken voor verschillende opdrachtgevers en kandidaten).

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.