06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Workshop: begeleiding van onderwijsmensen

Voor wie
Leerkrachten werkzaam in het (beroeps)onderwijs. Onderwijsmensen hebben te maken met een hoge werkdruk, toenemende gedragsproblemen bij leerlingen en veranderende rollen van onderwijsgevenden. Er is dan ook veel vraag naar professionele begeleiding van leraren en andere werkers in het onderwijsveld.

Uitgangspunten van de workshop
Tijdens de workshop komen de volgende thema’s aan bod:
– actuele ontwikkelingen in het onderwijs; 
– visie op leren en onderwijs;
– didactische werkvormen;
– methodische opzet van een les/workshop/onderwijsactiviteit;
– gespreksvoering/begeleidingsvormen en reflectie;
– toetsen en evalueren.

Opzet van de workshop
We onderzoeken over welk handelingsrepertoire wij als opleiders beschikken en op welke punten verdere -theoretische- verdieping mogelijk is. Ook staan we stil bij mogelijkheden om op het opleidingsinstituut en de school theorie en praktijk effectief te verbinden. We gaan in op de methodische en didactische kant van het beroep van opleider en problematiseren bijvoorbeeld het populaire ‘teach as you preach’. Daarnaast komt het begeleiden van studenten aan de orde.

Na de workshop
– De leerkracht werkt vanuit het besef dat zijn/haar eigen persoonlijkheid het belangrijkste gereedschap is voor een goede beroepsuitoefening. 
– De leerkracht straalt rust en stabiliteit uit. 
– De leerkracht draagt zorg voor zijn eigen sociaal-emotionele stabiliteit en is zich bewust van mogelijke invloeden daarop vanuit de werkomgeving en kan die ook hanteren. 
– De leerkracht beschikt over specialistische kennis en vaardigheden, zoals bijvoorbeeld kennis van leergebieden en didactische vaardigheden.

Schrijf u hier in voor de workshop Groeien als onderwijzer!