06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Workshop: bepaal de koers en stuur daarop aan

Voor wie?
Deze workshop is uitermate geschikt om stil te staan bij de vraag: waar willen we naartoe met onze organisatie en hoe gaan we dat doen?
 
Uitgangspunten van de workshop
1. De tijdshorizon: een missie is voor de lange termijn, bijvoorbeeld vijf tot tien jaar, afhankelijk van de omgevingsdynamiek. Strategische doelstellingen daarentegen beslaan een periode van twee tot vier jaar, ook weer afhankelijk van de snelheid waarmee veranderingen in de omgeving zich voordoen.
2. De mate van concretisering: strategische doelstellingen zijn veel specifieker dan een missie. Bij voorkeur voldoen doelen aan de SMART-criteria. Het gaat bij doelen om meetbare eindresultaten, die binnen een zekere periode moeten worden behaald. Dit kunnen doelstellingen zijn op velerlei gebieden van financiële tot commerciële doelstellingen; van kwaliteits- tot productdoelstellingen.
 
Wat de meest geschikte strategie is, is afhankelijk van de antwoorden op drie zeer fundamentele vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Waar zijn we goed in?
3. Wat vraagt de omgeving van ons?
 
Opzet van de workshop
Eerst krijgen we de doelen en strategie helder. Daarna gaan we de details in een operationeel plan uitwerken in een jaarplan. Dit jaarplan kent een aantal korte termijn doelen (‘wat’), voortvloeiend uit de lange termijn strategie. Daarnaast bevat het jaarplan een groot aantal concrete actiepunten en bijbehorende begroting voor de komende periode (‘hoe’).
 
Na de workshop
Na de workshop zijn de strategische doelstellingen helder, is duidelijk hoe je de strategie kunt bewerkstellingen en ligt er een jaarplan.

Schrijf uw organisatie hier in voor de workshop Dit wordt onze koers!