06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Workshop: communiceer je boodschap helder

Voor wie
Een uitgelezen clinic voor leidinggevenden die af en toe lastige gesprekken moeten voeren, en soms tegen weerstand aanlopen. Hoe kan je -ondanks die weerstand- zo helder mogelijk een boodschap overbrengen? Dit is een managementworkshop oor leidinggevenden die daarin willen oefenen, en de spiegel niet schuwen.

Uitgangspunten van de workshop
Trainingsacteur Johan Olie en b31_mei_2011_cartoon_klein_bewerkt_1.jpgedrijfskundig coach Benno Diederiks vullen de clinic in vanuit hun eigen werk- én levenservaring. De eerste convergeert, hij zoomt in op uw gedrag en bovenal de effecten daarvan in werksituaties. Met humor, maar realistisch en herkenbaar. Hij doet dat vanuit de directe ervaring op dát moment, lokt u in uw valkuil en gaat dus uiterst operationeel te werk. De tweede divergeert: pakt die inzichten op en koppelt ze aan de dagelijkse praktijk. Helpt u opklimmen uit de valkuil via de mogelijkheden. Met hem werkt u op strategisch niveau aan een visie.

Opzet van de clinic
Verschilt elke keer, naar gelang de vraag van de deelnemer. Een interactieve, theatrale aanpak, gericht op ter plekke werken met concrete situaties vormt altijd de basis. Alsook: vier luisterende oren, een hoog tempo, aanvoelend vermogen, een hoog experimenteergehalte, confrontatie en humor, feedback en reflectie.

Na de clinic
De managementworkshop kent twee varianten open inschrijving en in company. Wat het direct oplevert?
– inzicht in uw eigen gedrag en daaruit voortkomende weerstanden bij anderen;
– ervaring met handelen vanuit dit nieuwe inzichtniveau;
– eigen potentie en talent (h)erkend; 
– (communicatieve) handvatten voor het creëren van draagvlak in uw organisatie;
– een persoonlijke boost in proactief en effectief handelen; 
– strategische blik en doelen aangescherpt;
– scherp en helder communiceren.

Schrijf uzelf en/of uw team hier in voor de managementworkshop Helder communiceren!