06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Workshop ‘Middle Management en Tactische Bedrijfsvoering’ voor Mitsubishi Motors Europe BV

 

Wat
Workshop ‘Middle Management en Tactische Bedrijfsvoering’.

Voor wie

Mitsubishi Motors Europe BV. 

Behoefte Mitsubishi Motors Europe BV 
Een ontwikkeltraject op het gebied van middle management en tactische bedrijfsvoering voor de afdeling Warehouse Operations. Aanvullend: het op een hoger niveau brengen van vaardigheden, gedrag en inzicht met betrekking tot de verdere professionalisering en verbetering van de bedrijfsvoering. 

Aanpak

Doel is het aanreiken van kennis, ontwikkelen van vaardigheden, reflecteren van inzichten en collegiale uitwisseling van ervaringen. Daartoe is het belangrijk dat de deelnemers onderling veel ervaringen uitwisselen en reflecteren. Daarom zijn de trainingsprogramma’s samengesteld uit casusbesprekingen, analyse/interpretatie van (on)mogelijkheden en collegiaal uitwisselen, collegiale consultatie, feedbacksessies, praktijkgerichte analyses en gedragsreflecties. De werkvormen bestaan uit praktijkverkenningen, casuïstiek, multidisciplinaire benadering (vanuit de diverse werkprocessen binnen Mitsubishi Motors), organisatiegerichte benadering (vanuit strategie naar tactisch management en van tactisch management naar operationele uitvoering en omgekeerd), feedbacksessies, functiegericht/afdelingsgericht/organisatiegericht analyseren en gedragbenadering. Door deze aanpak is het ontwikkeltraject heel ervaringsgericht, collegiaal interactief en praktisch van aard.

Resultaat

De deelnemers zijn nu in staat om:
– zichzelf als authentiek en doortastend leidinggevende te presenteren op basis van eigen kennis, vaardigheid en gedrag (naar de diverse betrokkenen toe);
– met zelfkennis en zelfvertrouwen een creatieve, doortastende en effectieve invulling te geven aan de functie van leidinggevende (vanuit zichzelf); 
– een eigen ontwikkelpad als leidinggevende vast te stellen om opgedane leerervaringen te borgen en uit te bouwen (talent en potentieel borging); 
– onderling in teamverband ervaringen uit te wisselen en samen te werken als afdeling Warehouse Operations op basis van elkaars kwaliteiten en hierover met elkaar van gedachten te wisselen (collegiale samenwerking, uitwisseling en consultatie).