06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Workshop: van Talent naar Potentieel

Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor organisaties die talent in huis hebben en de potentie daarvan ten volle willen benutten. Een medewerker die in staat wil zijn om potentieel te ontwikkelen, moet een realistische kijk hebben op de omgeving en goed in de gaten hebben wat voor invloed zijn gedrag heeft op anderen. Zelfkennis over het eigen vermogen en kracht maar over tot valkuilen en blinde vlekken, is essentieel om deze twee werelden dichter bij elkaar te brengen en om samen verder te groeien.

Drie uitgangspunten van de workshop
1. Talent is een eigenschap van een persoon die in de juiste context snel kan leiden tot bezieling en uitstekende, duurzame prestaties. Talenten van medewerkers zijn opgebouwd uit kennis, ervaring, gedrag, vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken. De optelsom van de talenten van alle medewerkers in een organisatie zijn de talenten van de organisatie.  
2. Medewerkers leveren een nadrukkelijke bijdrage aan de richting en koers van de organisatie. 
3. Het benutten en behouden van talent is voor organisaties essentieel.

Opzet van de workshop
We gaan in op de volgende aandachtspunten:
– Waar liggen elkaars kwaliteiten?
– Waar zijn we goed in?
– Waar liggen kansen en uitdagingen?
– Kunnen én durven we elkaar aan te spreken?
– Het ontdekken van onvermoede talenten.
– Waar liggen onze valkuilen?
– Welke competenties moeten we de komende jaren ontwikkelen?

Na de workshop
– hebben de medewerkers elkaar beter leren kennen;
– hebben de medewerkers inzicht in de eigen en elkaars talenten en kwaliteiten;
– durven en kunnen de medewerkers elkaar aanspreken op kwaliteiten;
– zijn valkuilen benoemd en vertaald naar kansen;
– beschikken de medewerkers over nieuwe/andere inzichten die direct in de praktijk toepasbaar zijn;
– is opnieuw duidelijk geworden dat teamwork en onderlinge samenwerking belangrijke bouwstenen zijn voor een prettig en constructief werkklimaat.

Schrijf uw organisatie hier in voor de workshop Van Talent naar Potentieel!