06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Workshop: via zelf- en mensenkennis naar succes

Voor wie
Ben je op zoek naar de juiste manier om het beste uit uw mensen te halen? Probeer je telkens weer om de organisatiebelangen te verenigen met die van jouw medewerkers? Krijg je het maar niet voor elkaar om het niveau van jouw team op een hoger vlak te brengen? Dan is deze workshop op jouw lijf geschreven.

Uitgangspunten van de workshop
Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling moeten hand in hand te gaan, om te kunnen leiden tot een duurzaam succes. Als leidinggevende hebt u een belangrijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van uw medewerkers en de onderlinge samenwerking om die win-winsituatie te creëren. Deze workshop laat ziet dat goed leiderschap verder gaat dan het aansturen van een groep professionals. Het is belangrijk de kwaliteiten van medewerkers te kennen en op de juiste manier in te zetten. Als leidinggevende kun je stimuleren dat medewerkers enthousiast worden en uit zichzelf kansen grijpen. Een grote uitdaging voor de leidinggevende, en misschien wel een nog te ontwikkelen aspect! Zelfkennis en mensenkennis zijn daarom de uitgangspunten van deze workshop.

Opzet van de workshop
We stellen een aantal werkdoelen, zoals: 
– leren omgaan met weerstand van medewerkers en collega’s;
– werken vanuit structuur en het tegelijkertijd leren loslaten van structuur;
– omgaan met eigen ingevingen, intuïtie en gevoelens vanuit de functie en de professie;
– kennen en hanteren van verschillende fasen in samenwerking; uitgangspunten en handvatten;
– de verhouding tussen sturen, coachen en faciliteren;
– omgaan met de autoriteit van jezelf en die van de ander.

Na de workshop
Een werkelijk effectief leidinggevende heeft goed zicht op wat belangrijk is voor de organisatie maar ook op welke manier medewerkers het beste ‘gedijen’. Doordat ze de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen, maar ook door het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan de organisatie. De leidinggevende fungeert in zo’n setting meer als motiverende coach dan als controlerend manager.

Schrijf uw organisatie hier in voor de workshop Herken en erken talent!