06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

‘Benno slaat brug tussen theorie en praktijk voor huisarts als ondernemer’

Yuri Fisscher – Huisarts

Functie: Huisarts
Bedrijf: de Startende Huisarts

Tegenwoordig moeten huisartsen aan steeds hogere eisen voldoen. Vakinhoudelijke kennis is niet meer voldoende. Volgens Yuri Fisscher, huisarts en initiatiefnemer van De Startende Huisarts, worden de meeste  huisartsen  ondernemer. In de huisartsenopleiding is echter te weinig aandacht voor ondernemersvaardigheden. De Startende Huisarts biedt trainingen op maat aan voor huisartsen die deze competenties willen ontwikkelen. Yuri Fisscher vroeg Benno een aantal van deze trainingen te verzorgen. ‘Benno is al jaren een publiekstrekker die zorgt voor goede mond-tot-mond reclame.’

Huisartsen die nu hun opleiding afronden en aan het begin van hun loopbaan staan, hebben hele andere competenties nodig dan enkele jaren geleden. Het vak van huisarts is dan ook danig in beweging: huisartsenposten met meerdere disciplines, toenemende invloed van verzekeraars en steeds mondigere patiënten. Yuri Fisscher, zelf huisarts, weet dit uit ervaring: ‘De eerstelijnszorg wordt steeds breder. Als huisarts moet je in toenemende mate samenwerken met collega’s en andere, ook commerciële partijen. Je moet een goed beeld hebben van het totale speelveld. Dat komt onvoldoende aan bod in de reguliere huisartsenopleiding. Daarom heb ik bijna tien jaar geleden het initiatief genomen om wat aan dit hiaat te doen door de organisatie De Startende Huisarts op te zetten. Sinds begin 2010 maakt dit deel uit van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Collega-huisartsen kunnen zich laten trainen in communicatie, samenwerking en onderhandelen, specifiek in de context van ons vak. Er is grote behoefte aan dergelijke maatwerktrajecten.’

Snelle denker
Tijdens zijn eigen huisartsenopleiding aan de Universiteit van Nijmegen kwam Yuri in contact met Benno Diederiks. ‘Hij gaf een aantal workshops en viel mij daarbij op vanwege zijn aanstekelijk werkende enthousiasme. Benno is scherp, geeft goede feedback en is een snelle denker. In korte tijd weet hij feilloos relaties in te schatten. Rollenspellen over onderhandelen bijvoorbeeld brengt hij daardoor echt op een hoger plan. De cursisten van De Startende Huisarts zijn altijd zeer te spreken over Benno.’

IQ en EQ
Waar Benno volgens Yuri erg goed in is, is het blootleggen van de relatie tussen taal en gedrag. ‘Bij het maken van contact met patiënten maakt het voor een huisarts nogal uit of je begrijpelijke ‘straattaal’ spreekt of academische taal bezigt. Vaak zijn huisartsen zich daar niet van bewust terwijl dit een wezenlijke invloed heeft op de relatie met patiënten. Benno brengt op een speelse maar leerzame manier IQ en EQ met elkaar in verbinding. En dat is een zeer nuttige aanvulling op de reguliere huisartsenopleiding.’

Interview: Bianca Minkman (Minkman Journalistieke Producties, www.sprekendeverhalen.nl )